14 July, 2010

Košice

Our last sop on the way to Bratislava were Košice - a hard of Eastern Slovakia :)

Naša posledná zástavka na ceste do Bratislavy boli Košice - srdce východného Slovenska :)

No comments: