17 October, 2011

Istanbul

Our honeymoon trip to Istanbul - city of two continents. We followed the Orient Express (t)rails and arrived by train. Definitely one of the must-see places on the World :)

Náš medový týždeň v Istanbule, meste dvoch kontinentov. Ak správni milovníci vlakov sme sa do Istanbulu dostali po koľajniciach po ktorých kedysi svišťal slávny Orient Express. Určite jedno z miest ktoré treba vidieť! :)

15 October, 2011

Belgrade

Stopover on the way to Istanbul. All er could see from this charismatic city in 24 hours :)

Medzizastávka na ceste do Istanbulu. Všetko čo sme za 24 hodín v tomto charizmatickom meste stihli. BTW jednosmerne lehatko Bruck -> Belehrad 39 € :)