11 September, 2009

Kings Canyon

This magic place was thousand times better than we expected. Maybe also thanks to storm thundering and lightening and wonderful colours after the heavy rain. And bit of fear from all of it :-p

SK: Toto magické miesto bolo tisíc krát lepšie ako sme čakali. Možno aj vďaka búrke ktorá sa ponad nás prehnala a úžasným farbám po daždi. A tiež vďaka strachu zo státia na jedinom kopci v okolí :-p

No comments: