08 April, 2008

A bit of Northland

Stanka, Maťo a Róbert alias Obor na Northlande (tutoľa kúsok nad Aucklandom) spoznávajú prírodu a hunderwasserove záchodky ;-)

Stanka, Mato & Roboert are discovering Northland (above Auckland) and enjoying nature and hunderwassers toilets ;-)

No comments: